KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu    : Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş.

                               Kızılcaşar Mah. 3035. Cad. No:199 Gölbaşı – ANKARA

Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş. (“ÜLKEALAN”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

“Ad, soyad, imza, TCKN, giriş çıkış kayıtları” gibi kişisel verileriniz şantiye güvenliğinin sağlanması, şantiyeye giriş-çıkış yapan kişilerin tespiti amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca,

Şantiyede bulunan kameralardan edinilen “kamera kayıtları” da şantiye ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla hem 6698 sayılı Kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hem de 6331 sayılı kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5/2-ç maddesindeki hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebi uyarınca işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz şantiyeye giriş yapmak için tarafınızdan temin edilen ziyaretçi taahhüdü ve diğer basılı formlar ile şantiyede bulunan kameraların kayıt faaliyetleri sonucunda elde edilmektedir.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, satın alma süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş.’ne başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Değiştirilmesini veya silinmesini talep ettiğiniz kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak başvuru ve taleplerinizi talep konusunu açıkça belirterek; ad, soyad ve ıslak imza ile ……………………………. adresine yazılı olarak veya ………… @………………… adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile iletebilirsiniz. Yalnızca şahsi talepler geçerli olup, yetkisiz üçüncü kişilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvurunun ekine eklenmesi gerekmektedir. Talepleriniz, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılır. 

AD/SOYAD                                              İMZA                                            TARİH